SWLFC Squad Reports
November 2017

SHWCFL: Socrates v SWLFC Dev Sun 26th Nov 2017
SHWCFL: SWLFC Reserves v Penistone Church Sun 26th Nov 2017
NERWFL: Malet Lambert v SWLFC 1st Sun 26th Nov 2017
Sheffield Wednesday Football Club Wednesdayite Sheffield and Hallamshire Girls County League Sheffield and Hallamshire Womens County Football League North East Regional Womens Football League Sheffield and Hallamshire County FA Sheffield Wednesday Ladies FC Twitter Page Sheffield Wednesday Ladies FC Facebook Page Sheffield Wednesday Ladies FC Official Club Store

Sheffield Wednesday Ladies Football Club 2017
HelpWithIT